Inspectie

Inspecties in de zorgsector

Lees meer

Infrastructuur

Informatie over de bouw en financiering van welzijns- en zorginfrastructuur

Lees meer

Gegevensdeling

Stimuleren en vergemakkelijken van veilige gegevensdeling tussen voorzieningen, zorgverleners, -gebruikers,…

Lees meer

Armoedebestrijding

Kinderarmoede, armoedetoets, Vlaams actieplan

Lees meer

Nieuws

Met de sectororganisaties van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ondertekende minister Vandeurzen op 12 januari een engagementsverklaring om samen acties te ondernemen zodat de klimaatopwarming beperkt zou blijven.

Negen maanden na de aanslagen van 22 maart 2016 spelen de gebeurtenissen vaak nog een belangrijke rol in het leven van velen, in het bijzonder van wie door de aanslagen werd getroffen. Zij kunnen terecht bij Tele-onthaal, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Justitiehuis Brussel.

Op 21 oktober 2016 werd een kwaliteitsdag georganiseerd door Jongerenwelzijn. 

​Tijdens haar inspectieronde concentreerde Zorginspectie zich op het traject dat een internistische patiënt kan volgen in een ziekenhuis (spoedgevallendienst, intensieve zorgen, apotheek, …) en op de daaraan gekoppelde risico’s.

Domein Groendaalheyde

Op zoek naar vergaderzalen en conferentieruimtes? Het Domein Groendaalheyde biedt verschillende mogelijkheden voor de Vlaamse overheid en erkende organisaties.

Lees meer

In de kijker