Highcharts Justitiehuizen


 


 


 


 


 


 


 


 

Highcharts VCET


 


 


 

De categorieën van elektronisch toezicht kunnen ook nog verder opgedeeld worden.

De gevangenisdirectie kan in geval van een gevangenisstraf onder drie jaar beslissen om die uit te voeren onder elektronischt toezicht.

 • In het geval de betrokken man of vrouw een nog uit te zitten strafrestant van maximum 3 maanden heeft, wordt dat omgezet naar een korte periode van elektronisch toezicht, de thuisdetentie genaamd. De dossierbeheerders van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht zorgen voor een actieve telefonische ondersteuning bij praktische en sociale problemen en verwijzen door naar de reguliere hulp- en dienstverlening.
 • In het geval er een strafrestant is van meer dan 3 maanden wordt de straf eveneens omgezet naar een periode van elektronisch toezicht (ET directie gevangenis). Hier kan de periode met een enkelband oplopen tot een jaar. Er is begeleiding door een justitieassistent voorzien wanneer er zich problemen voordoen. De dossierbeheerders van het VCET spelen ook hier een actieve rol.

De rechterlijke macht kan rechtstreeks elektronisch toezicht opleggen.

 • Dat gebeurt in het kader van voorlopige hechtenis (ET VH). Hierover beslist de onderzoeksrechter. Het betreft een eerder korte periode van toezicht, die wordt opgevolgd door de dossierbeheerders van het VCET. Personen onder ET VH krijgen een enkelband met een GPS-functie. Zij mogen het huis niet verlaten, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden (vb wanneer ze zich moeten begeven naar de onderzoeksrechter).
 • Bij gevangenisstraffen van meer dan drie jaar beslist de strafuitvoeringsrechtbank over het verloop van de strafuitvoering. Deze rechtbank kan beslissen een deel van de gevangenisstraf te laten uitvoeren onder elektronisch toezicht (ET SURB). Omdat het hier gaat over zware straffen voor vaak zware en/of veelvuldige delicten, worden deze personen intensief begeleid door een justitieassistent. De rechtbank kan ook beslissen om iemand ter beschikking te stellen met een enkelband (TB SURB). Dit komt weinig voor.
 • De Kamer voor Bescherming van de maatschappij kan opleggen dat een internering gepaard moet gaan met het dragen van een enkelband (ET Internering). Deze maatregel bestaat sinds 2016.
 • De strafrechter kan ook oordelen dat het nodig is dat iemand een periode een enkelband draagt. In dit geval wordt elektronisch toezicht opgelegd als autonome straf (ET AS). Het is een maatregel zonder begeleidingsvoorwaarden. Een justitieassistent geeft de justitiabele de nodige informatie, de opvolging gebeurt door de dossierbeheerders van het VCET die indien nodig doorverwijzen naar de hulpverlening.
   


 


 


 

Infografiek "welzijn en justitie in cijfers"

infografiek welzijn en justitie in cijfers

Tekstversie van deze infografiek

Er zijn 14 justitiehuizen in Vlaanderen en Brussel.
Ze slaan bruggen tussen justitie, welzijn en zorg.

In 2019 openden ze ruim 28.000 nieuwe dossiers. 63% daarvan heeft betrekking op strafrechtelijke opvolging. Dat zijn alle taken rond opvolging van en toezicht op daders van een misdrijf, zoals de opvolging van een autonome werkstraf, de begeleiding van probatie en bemiddeling in strafzaken.
Daarnaast waren er nog bij na 30.000 dossiers lopende.

Justitiehuizen doen vooral aan strafrechtelijke opvolging:

 • 2% Strafrechtelijk advies aan magistraten
 • 2% Maatschappelijk onderzoek in kader van scheidingssituaties
 • 15% Slachtofferonthaal
 • 81% Opvolging en toezicht van daders. Onder daders verstaan we verdachten, beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden.

In 24% van deze dossiers ging het om autonome werkstraffen.
23% van de dossiers ging om probatie: in sommige gevallen kan een rechter de uitspraak van een straf opschorten of de uitvoering van de straf uitstellen en de dader verplichten bepaalde
voorwaarden na te leven.