In het kader van de Europese doelstellingen voor 'nearly zero energy buildings' hebben publieke gebouwen een voorbeeldfunctie. Daarom willen we voor de gebouwen uit de zorgsector een instrument aanreiken, de zogenaamde duurzaamheidsmeter voor de zorgsector, waarmee enerzijds de integrale duurzaamheid van een zorgvoorziening meetbaar wordt en anderzijds duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces gestimuleerd kunnen worden.

GRO is een handleiding die in 2017 ontwikkeld werd. Met deze handleiding wil Het Facilitair Bedrijf in de bouwprojecten van de Vlaamse overheid een gelijklopend en alomvattend ambitieniveau implementeren op vlak van duurzaamheid. In 2019 werd deze handleiding bijgeschaafd en verfijnd zodat de nieuwe versie van GRO nog beter toegepast kan worden voor alle bouwprojecten, onafhankelijk van functie en schaal. Hierdoor is dit instrument perfect te gebruiken voor alle bouwprojecten in de zorgsector. We raden daarom iedereen aan om met dit instrument aan de slag te gaan. Recente ontwikkelingen, wetswijzigingen en circulair bouwen werden geïntegreerd in dit instrument.

In de nabije toekomst zal het VIPA onderzoeken of er aan deze handleiding aanpassingen nodig zijn om het instrument beter af te stemmen op de specificiteit van zorginfrastructuur. Daarnaast kijkt het VIPA ook naar GRO voor de aanpassing van de huidige VIPA-criteria duurzaamheid.

Voor meer info kan u terecht bij ir. Thomas Feys: 02 553 32 07 of thomas.feys@wvg.vlaanderen.be