Er zijn voortaan drie gesubsidieerde, gereglementeerde vormen van onbetaalde bezigheid:

  1. Begeleid werken is een vorm van onbetaalde bezigheid, enkel bestemd voor personen met een (vermoeden van) handicap. Het systeem is geregeld door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De begeleiding die wordt gegeven in het kader van begeleid werken wordt vergoed via persoonsvolgende financiering. Begeleid werken en AMA zijn niet combineerbaar.
  2. Arbeidszorg in de sociale economie is een systeem van onbetaalde bezigheid, geregeld en gesubsidieerd door het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.
  3. Bij arbeidsmatige activiteiten of AMA gaat het om een aanbod van onbetaalde bezigheid voor mensen met een MMPPS problematiek; de doelgroep is ruimer dan de doelgroep van begeleid werken. AMA staat open voor mensen met verschillende uitkeringen en statuten. Een omschrijving van AMA en van de doelgroep van AMA is terug te vinden op de website.