Ja, omwille van de beperkte budgettaire middelen wordt het aantal begeleidingen per jaar beperkt. In 2020 kunnen 3.125 begeleidingen worden gefinancierd.