Een erkende begeleider AMA kan nog steeds overeenkomsten AMA afsluiten voor andere personen. Deze begeleidingen AMA kunnen echter niet meer worden gesubsidieerd. De erkende begeleider AMA kan deze nog steeds elektronisch indienen. Het Departement WVG registreert deze gegevens. Zodra er budget vrijkomt, kan je voor die begeleidingen AMA gesubsidieerd worden.

Het contingent voor 2020 is nog niet uitgeput.