De naam van de kunstenaar en van het kunstwerk, de kost en het bewijs van de betaling ervan moeten meegedeeld worden aan het VIPA.

Alternatieve financiering - eindevaluatie

In de alternatieve financiering worden deze gegevens één jaar na de datum van ingebruikname opgevraagd.

Als de aanvrager nog niet over alle facturen van het kunstwerk beschikt bij de eindevaluatie, wordt er gewacht met de uitbetaling van de laatste gebruikstoelage.

Klassieke financiering - eindevaluatie

In de klassieke financiering moeten deze gegevens meegedeeld worden bij het opvragen van het saldo van de subsidies en/of bij de eindevaluatie.
Als de aanvrager nog niet over alle facturen van het kunstwerk beschikt, wordt er gewacht met de uitbetaling van de laatste schijf subsidies.