De werkpost kan zowel een social profit organisatie, een profit organisatie als een publieke overheid zijn.

Over de verplichtingen van de werkpost hebben we niets vermeld in de regelgeving. De verplichtingen voor de werkpost worden opgenomen in de overeenkomst tussen de deelnemer, de erkende begeleider AMA en de werkpost. Er is een bijlage bij het uitvoeringsbesluit waarin alle elementen zijn opgelijst die moeten worden opgenomen zoals het aanduiden van een werkpostbegeleider, sensibiliseren van de werknemers, opnemen van de deelnemer in de exploitatieverzekering burgerlijke aansprakelijkheid, etc.

Er zijn uiteraard wel verplichtingen voor de werkpost die voortvloeien uit de federale wetgeving.