Een korte historiek...

De naam ‘Domein Groendaalheyde’ verwijst naar de vlakbij gelegen historische priorij van Groenendaal. 

Niet zo ver van de plek waar vandaag dagelijks duizenden automobilisten voorbijrijden op de Brusselse Ring, vonden augustijner monniken zes eeuwen geleden de stilte en de rust van een beschouwend leven.
De oorsprong van de priorij gaat terug tot 1304, het jaar waarin Hertog Jan II van Brabant een strook grond en een huis schonk als kluis. In 1343 vestigden drie priesters van de Brusselse Sint-Goedele-Kerk zich in de Groenendaalse kluis. Een van de priesters was Jan van Ruusbroec, een befaamd mysticus-schrijver. Hij werd de eerste prior van het Augustijnerklooster dat in 1349 toetrad tot de ‘Orde van de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus’. In 1378 werd het kloosterdomein aanzienlijk uitgebreid door Wenceslas en Johanna, hertogen van Brabant. Zij verleenden belangrijke materiële voordelen aan de priorij, net zoals de vorsten na hen.

In 1435 brandde de priorij volledig af. Mede door de aflaten die paus Eugenius IV schonk aan al diegenen die meewerkten aan de wederopbouw, verrees het klooster vlug uit haar as. Het nieuwe complex bleef echter niet gespaard van verder onheil. Telkens opnieuw werden de gebouwen hersteld en verfraaid. Tijdens de godsdienstoorlog in 1578, vluchtten de monniken naar Brussel. Pas in 1606 keerden zij terug naar Groenendaal.

Na een betrekkelijk lange periode van rust en welvaart, werd in 1784 ook te Groenendaal het edict van de Oostenrijkse keizer Jozef II ten uitvoer gebracht. Kloosterorden werden afgeschaft en op 13 april 1784 werd de priorij ontruimd. Twee jaar later was het grootste gedeelte van de gebouwen gesloopt. Na de Brabantse Omwenteling (1789) vestigden er zich opnieuw enkele monniken. In 1796 werden ze door de Franse bezetter verdreven. Dat was meteen het definitieve einde van de priorij. Slechts een paar gebouwen bleven van de sloop gespaard. Op 1 oktober 1998 werden ze geklasseerd als beschermd monument.

De gebouwen van het huidige Domein Groendaalheyde werden jarenlang privé geëxploiteerd. In 1959 besliste de gemeente Overijse om de exploitatievergunning niet langer toe te kennen. Het Ministerie van Justitie kocht de gebouwen aan in 1964 en richtte er het 'centrum voor opleiding en vervolmaking van de kaders (COVK)' in. Er werden opleidingsprogramma's met residentiële stages georganiseerd voor de opvoeders in de sector van de jeugdbescherming. Later konden ook vakleraars en consulenten jeugdbescherming er opleidingen volgen. Die functie doofde echter geleidelijk uit. In 1989 werden de gebouwen overgedragen aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en als ontvangst- en opleidingscentrum in gebruik genomen. Eind jaren '90 werd het hoofdgebouw gerenoveerd en breidde het centrum uit tot het CICOV (centrum voor informatie, communicatie en vorming in de welzijnsector).

 Vandaag

Vanaf 1 november 2007 krijgt het CICOV een nieuwe naam: Domein Groendaalheyde. Het centrum staat open voor de Vlaamse overheid en de door haar erkende organisaties die een locatie zoeken voor afdelingsdagen, activiteiten rond teambuilding, studiedagen enzovoort. Het uitgestrekte domein ligt in een uniek groen kader met enkele hectaren park en bos.