Slachtofferzorg in België bestaat uit drie pijlers:

  1. slachtofferbejegening
  2. slachtofferonthaal
  3. slachtofferhulp

Slachtofferbejegening

Slachtofferbejegening valt onder de bevoegdheid van de politie.

Slachtofferonthaal

De afdeling Justitiehuizen van het departement staat in voor het slachtofferonthaal. De concrete uitvoering van deze opdracht gebeurt door de diensten slachtofferonthaal van de Justitiehuizen. Het centrale bestuur van de afdeling staat in voor de ondersteuning van de verschillende diensten slachtofferonthaal en voor de ondersteuning van het College van procureurs-generaal bij het uitwerken van het slachtofferbeleid.

Meer informatie over slachtofferonthaal >>

Slachtofferhulp

De afdeling Welzijn en Samenleving volgt slachtofferhulp binnen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Vlaanderen en Brussel op. Zij hebben daarbij ook aandacht voor de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. 

Meer informatie over slachtofferhulp >>

Meer informatie

De website https://www.slachtofferzorg.be bundelt informatie voor slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag.