Actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden

In september 2015 is het actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden goedgekeurd door de Beleidsraad WVG. Dit actieplan werd geactualiseerd in mei 2017.
Het actieplan bestaat uit 5 grote lijnen, m.n.

  1. Preventieve maatregelen om internering te voorkomen
  2. Ontwikkelen van hulp- en dienstverlening binnen de FPC's
  3. Opvolgen van de uitstroom uit de FPC's
  4. Vlaams beleid in functie van opvang van geïnterneerden
  5. Algemeen Vlaams beleid afstemmen met de federale overheid en de andere gemeenschappen

De komende jaren zal dit actieplan worden uitgevoerd.