Bent u tot een gevangenisstraf veroordeeld, dan kan de strafuitvoeringsrechtbank u beperkte detentie toekennen. Dit betekent dat u de toestemming krijgt om overdag de gevangenis te verlaten. 's Avonds en 's nachts verblijft u in de gevangenis. U moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen. De gevangenisdirecteur deelt u mee wanneer u aan de tijdsvoorwaarde voldoet.

Voorwaarden

U moet bepaalde voorwaarden naleven. De voorwaarden zijn aan uw situatie aangepast. Uw dossier moet een sociaal reclasseringsplan bevatten waaruit uw perspectieven op reclassering in de maatschappij blijken. Het doel van de voorwaarden is dat u uw tijd buiten de gevangenis nuttig besteedt, geen nieuwe feiten pleegt en het slachtoffer niet verontrust.

  • Eén van de voorwaarden is dat u zal worden opgevolgd door een justitieassistent
  • U verlaat overdag de gevangenis om bijvoorbeeld een opleiding of therapie te volgen, te werken of werk te zoeken, ofwel omwille van familiale belangen
  • U verlaat de gevangenis voor maximaal 16 uur op een dag

Procedure

  • De justitieassistent nodigt u uit voor een eerste gesprek. Hij/zij maakt samen met u het uurrooster op waaraan u zich moet houden en bespreekt de voorwaarden die u moet naleven
  • De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor en gaat na of u problemen hebt bij het naleven van de voorwaarden
  • De justitieassistent brengt verslag uit aan de strafuitvoeringsrechtbank die toeziet op uw dossier. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven
  • De strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven
  • Als u het uurrooster of de voorwaarden niet naleeft, nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. U krijgt dan de kans uit te leggen wat er is misgelopen. De justitieassistent maakt hiervan een verslag op en stuurt dit naar de strafuitvoeringsrechtbank
  • Na afloop kunt u in aanmerking komen voor een elektronisch toezicht of een voorwaardelijke invrijheidstelling

De strafuitvoeringsrechtbank kan de beperkte detentie schorsen of herroepen. U moet dan opnieuw naar de gevangenis. De rechtbank kan u ook een nieuwe kans geven, de voorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden opleggen.

Meer weten?

Meer informatie over de strafuitvoeringsrechtbanken >>

Het onderstaande filmpje geeft meer uitleg over de begeleidingsopdrachten en de rol van de justitieassistent.