Als u verdacht wordt van het plegen van een feit dat strafbaar is met een gevangenisstraf van een jaar of meer, kan de onderzoeksrechter u tijdens het gerechtelijk onderzoek in voorlopige hechtenis nemen. Elektronisch toezicht is een manier om de voorlopige hechtenis buiten de gevangenis te ondergaan.

Voorwaarden

U moet voortdurend op het adres blijven waar u het elektronisch toezicht ondergaat. U mag zich enkel buitenshuis begeven:

  • mits voorafgaande toestemming van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht;
  • voor verplaatsingen die nodig zijn voor de gerechtelijke procedure (bv. verhoor door de politie of de onderzoeksrechter, verschijnen voor de raadkamer);
  • omwille van een medisch spoedgeval;
  • in geval van overmacht (bv. brand).

Als u zich onttrekt aan het toezicht, of verplaatsingen maakt die niet zijn toegestaan, kan de onderzoeksrechter het elektronisch toezicht herroepen. U moet dan terug naar de gevangenis.

Procedure

  • De onderzoeksrechter, raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling beslist of u in voorlopige hechtenis wordt genomen, en of de voorlopige hechtenis in de gevangenis of onder elektronisch toezicht zal verlopen.
  • De raadkamer ziet toe op het verloop van het gerechtelijk onderzoek. Ze beslist op regelmatige tijdstippen overde verlenging van de voorlopige hechtenis, en of deze in de gevangenis of onder elektronisch toezicht plaatsvindt. Tegen een beslissing van de raadkamer kan u beroep aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.
  • Tot de activering van het elektronisch toezicht, verblijft u  in de gevangenis. Het aanbrengen van de enkelband vindt plaats in de gevangenis. Vervolgens komt een personeelslid van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht bij u thuis, of op een ander adres waar u het elektronisch toezicht zal ondergaan, om het bewakingsmateriaal te plaatsen.
  • De onderzoeksrechter beslist hoe lang u de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht ondergaat. Hij kan de voorlopige hechtenis beëindigen en u vrijlaten, eventueel onder voorwaarden. Hij kan, in het belang van het onderzoek, ook beslissen dat u de voorlopige hechtenis terug in de gevangenis moet ondergaan.
  • Het is niet mogelijk om tijdens een voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht een andere straf (bv. een werkstraf) uit te voeren.

Meer weten?

Regelgeving: Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis