In enkele gevallen kan het elektronisch toezicht georganiseerd worden aan de hand van een  systeem van spraakherkenning. In dit geval draagt u geen enkelband, maar wordt er via spraakherkenning geverifieerd of u thuis bent.  

Door een automatisch computergestuurd systeem wordt u op onregelmatige tijdstippen opgebeld thuis, waarna u aan de telefoon enkele standaardzinnen moet nazeggen. Aan de hand van de stemherkenning wordt geverifieerd of u effectief thuis bent.

Dit systeem wordt slechts in een zeer beperkt aantal situaties toegepast, wanneer het medisch noodzakelijk is, of wanneer het dragen van een enkelband onverenigbaar is met het werk.