De justitiehuizen zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel. U kan de adresgegevens en openingsuren van elk huis hieronder terugvinden: 

Klik hier om het justitiehuis te vinden dat bevoegd is voor uw stad of gemeente >>

Centrale administratie
Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel
T 02 553 34 66
F 02 553 31 40
justitiehuizen.hoofdbestuur@vlaanderen.be

Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht
Koning Albert II-laan 35 bus 28, 1030 Brussel
T 02 557 52 52
vcet@vlaanderen.be

De Justitiehuizen bestaan uit een centrale dienst, 14 justitiehuizen verspreid over Vlaanderen en Brussel, en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET).

De Justiehuizen en het VCET staan in voor:

 • de justitiële begeleiding en het toezicht van daders in opdracht van de gerechtelijke en/ of administratieve overheden, gericht op het voorkomen van recidive;
 • het onthaal, het informeren, het bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers van strafbare feiten in het kader van een gerechtelijke procedure;
 • het informeren en voorkomend doorverwijzen van burgers die betrokken zijn in een conflict of geconfronteerd worden met een gerechtelijke procedure;
 • het verstrekken van informatie aan de gerechtelijke en/ of administratieve overheden in functie van hun besluitvorming;
 • het ondersteunen van een coherent beleid met betrekking tot alternatieve wijzen van conflicthantering en sanctionering;
 • het uitvoeren en opvolgen van het elektronisch toezicht van veroordeelden en personen in voorlopige hechtenis;
 • beleidsvoorbereidend werk gericht op een coherente uitvoering van de opdrachten van de Justitiehuizen;
 • overleg en samenwerking met de andere gemeenschappen, de federale overheid en de magistratuur inzake het beleid en de uitvoering.

De justitieassistenten voeren de opdrachten van de justitiehuizen uit. Die opdrachten zijn ingedeeld in vier categorieën:

 1. Strafrechtelijke opdrachten;
 2. Burgerrechtelijke opdrachten;
 3. Slachtofferonthaal;
 4. Eerstelijnswerking.

De justitiehuizen zorgen voor de opvolging van daders op verzoek van de gerechtelijke of administratieve overheden, met het oog op het voorkomen van recidive. Zij bezorgen deze overheden de informatie die zij nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen. De justitiehuizen zorgen ook voor informatie aan en bijstand van de slachtoffers van strafbare feiten. Daarnaast informeren ze de personen die vragen hebben over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de justitiehuizen behoren.

Strafonderzoek en strafproces

Informatie over de opdrachten van de Justitiehuizen in het strafproces >>