Als u veroordeeld bent tot een gevangenisstraf van langer dan drie jaar (of tot verschillende gevangenisstraffen die samen meer dan drie jaar bedragen), kan de strafuitvoeringsrechtbank elektronisch toezicht toekennen.

 • De gevangenisdirecteur informeert u over de mogelijkheid om elektronisch toezicht te ondergaan, van zodra u het recht hebt om daartoe een schriftelijke aanvraag in te dienen.

 • U moet een reclasseringsplan voorleggen, waarin u aangeeft welke initiatieven u zal nemen om terug uw plaats in te nemen in de maatschappij (werken, werk zoeken, een opleiding of therapie volgen, …).

 • De strafuitvoeringsrechtbank kan vooraf aan het justitiehuis vragen om een maatschappelijke enquête uit te voeren (ook de gevangenisdirecteur en het openbaar ministerie kunnen dit vragen). De justitieassistent gaat dan langs op de plaats waar u tijdens het elektronisch toezicht wil verblijven. Hij vraagt het akkoord van de meerderjarige personen waarmee u samenleeft en gaat de omstandigheden na waarin het elektronisch toezicht zal worden uitgevoerd.

 • U wordt opgeroepen op een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank. Ook de gevangenisdirecteur, het openbaar ministerie en de eventuele slachtoffers worden op deze zitting gehoord.

 • De strafuitvoeringsrechtbank onderzoekt de eventuele redenen om het elektronisch toezicht niet toe te kennen, zoals het risico dat je nieuwe feiten pleegt. Ze kan aan het elektronisch toezicht voorwaarden verbinden waarmee je moet instemmen.

 • Een personeelslid van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht komt bij u thuis, of op een ander adres waar u het elektronisch toezicht zal ondergaan, om het bewakingsmateriaal te plaatsen.

 • De justitieassistent nodigt u uit voor een eerste gesprek. Hij maakt samen met u het uurrooster op waaraan u zich moet houden en bespreekt de voorwaarden die u moet naleven.

 • De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor of bij u thuis. Hij gaat na of u problemen hebt om het uurrooster en de voorwaarden na te leven. De justitieassistent brengt verslag uit aan de strafuitvoeringsrechtbank.

 • Gedurende de periode van elektronisch toezicht kan u eventueel een andere straf uitvoeren (bv. een werkstraf, een opleiding of therapie bij probatie). De justitieassistent gaat na of dit in het uurrooster kan worden ingepast.

 • De strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaarden aanpassen of nader omschrijven.

 • Na afloop van het elektronisch toezicht komt u in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. U moet het bewakingsmateriaal terug geven aan het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht.