Overzicht nieuwsberichten Justitiehuizen

Persbericht - De gruwelijke feiten in Antwerpen laten niemand onberoerd. Dergelijke gebeurtenissen roepen bij iedereen vragen of emoties op, ook bij personen die zelf slachtoffer waren van geweld of familie, vrienden of nabestaanden van slachtoffers. 

Persbericht - Anderhalf jaar na de start zijn er bij het Family Justice Center (FJC) Limburg 1.855 dossiers van intrafamiliaal geweld aangemeld. Binnen het FJC werken politie, justitie en hulpverlening intensief samen onder 1 dak.

Persbericht - Het aantal personen dat in Vlaanderen een enkelband krijgt, steeg het afgelopen jaar tot bijna 4000. Nooit eerder waren dat er zoveel. Dat is een stijging van 4,2 % ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2017 werden nog eens 785 aansluitingen meer uitgevoerd dan in 2016. Dit betekende een stijging van het aantal aansluitingen met 26 %.

22 februari is de Europese dag voor het slachtoffer. Op deze datum wordt stilgestaan bij de positie van slachtoffers. Organisaties uit heel Europa vragen aandacht voor de effecten van misdrijven op slachtoffers en hun families.

De afdeling Justitiehuizen zoekt justitieassistenten voor Antwerpen en Brussel in een contract onbepaalde duur.

Pagina's