Overzicht nieuwsberichten Justitiehuizen

De Justitiehuizen stellen hun jaarcijfers van 2015 voor. De jaarcijfers geven een kijk op het hoge aantal dossiers dat door de Justitiehuizen wordt opgevolgd. Het aantal opgelegde begeleidingen kent jaar na jaar een stijgende trend. Het aantal vattingen van Slachtofferonthaal en het aantal aanvragen van maatschappelijke onderzoeken van de familierechtbanken blijven constant. Het aantal enquêtes kent een dalende trend.

Negen maanden na de aanslagen van 22 maart 2016 spelen de gebeurtenissen vaak nog een belangrijke rol in het leven van velen, in het bijzonder van wie door de aanslagen werd getroffen. Zij kunnen terecht bij Tele-onthaal, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Justitiehuis Brussel.

Pagina's