De dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat u, als slachtoffer of als na(ast)bestaande van het slachtoffer, de nodige informatie en bijstand krijgt tijdens de hele gerechtelijke procedure (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering) en zodat u uw rechten kunt doen gelden.

Voorwaarden

De magistraat die uw dossier behandelt, kan vragen dat een justitieassistent tussenkomt als hij/zij oordeelt dat de omstandigheden of de gevolgen van het misdrijf een bijstand vereisen. Dit is verplicht in de volgende gevallen:

 • opzettelijke misdrijven die het overlijden van het slachtoffer hebben veroorzaakt en de poging daartoe
 • onopzettelijke misdrijven die het overlijden hebben veroorzaakt (bijvoorbeeld een verkeersongeval)
 • verdachte overlijdens
 • gevallen waarin uitdrukkelijk voorzien is in de tussenkomt van de dienst slachtofferonthaal (bijvoorbeeld bij de opsporing van vermiste personen of bij partnergeweld indien de dader ter beschikking wordt gesteld van het parket)

In andere gevallen beoordeelt de magistraat of er bijstand nodig is aan de hand van een aantal criteria, zoals de ernst van lichamelijke, psychologische, materiële of sociale gevolgen.

U kunt ook zelf contact opnemen met een justitieassistent. De justitieassistent zal dan toestemming vragen aan de magistraat om tussen te komen.

Procedure

De justitieassistent van de dienst slachtofferonthaal geeft u niet alleen algemene informatie over uw rechten en het verloop van een gerechtelijke procedure. Een justitieassistent kan u ook specifieke inlichtingen geven over uw dossier en kan bijvoorbeeld uitleg geven over:

 • de betekenis van onderzoeksdaden
 • de onderzoeksresultaten
 • de beslissingen van de rechter

De justitieassistent kan optreden als tussenpersoon en uw vragen aan de magistraat overbrengen.

Een justitieassistent biedt ondersteuning en bijstand tijdens de hele gerechtelijke procedure :

 • bij de inzage van het dossier
 • tijdens de zitting
 • tijdens de teruggave van persoonlijke voorwerpen
 • in het kader van de strafuitvoering, bij het opmaken van de slachtofferverklaring of de slachtofferfiche

De justitieassistent verwijst u indien nodig naar gespecialiseerde diensten (zoals psychosociale of juridische hulp). Hij/zij zal de problemen die u ervaart in uw contacten met justitie overmaken aan de bevoegde instanties, zodat uw rechten verbeterd kunnen worden.

Ontdek in onderstaande filmpje hoe de justitieassistent dit aanpakt:

Kostprijs

De tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal is gratis.

Adresgegevens diensten slachtofferonthaal

De diensten slachtofferonthaal zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel. U kan de adresgegevens van elke dienst slachtofferonthaal hieronder terugvinden:

Meer informatie

Meer informatie over slachtofferonthaal kan u vinden in de brochure Slachtofferonthaal. De website www.slachtofferzorg.be biedt informatie en hulp voor slachtoffers. 

Deze website van de federale overheid geeft u meer informatie over uw rechten en de te volgen procedure als slachtoffer: Wat moet u doen als slachtoffer?. Ook deze brochure van de federale overheid 'U bent slachtoffer' biedt u meer informatie over uw rechten en de te volgen procedure.

Slachtofferonthaal mag niet verward worden met de slachtofferhulp die wordt aangeboden bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Meer informatie over de centra kan u vinden op hun website.