Als u veroordeeld bent tot een gevangenisstraf tot en met 3 jaar (of tot verschillende gevangenisstraffen die samen tot en met 3 jaar bedragen), kan de gevangenisdirecteur u elektronisch toezicht toekennen.

Als u tot een dergelijke straf (tot en met 3 jaar) veroordeeld bent voor seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen beslist de directeur van de Directie Detentiebeheer over de eventuele toekenning van elektronisch toezicht. Deze dienst maakt deel uit van de federale overheidsdienst Justitie.

  • De gevangenisdirecteur informeert u over de mogelijkheid om elektronisch toezicht te ondergaan, en vraagt of u hiermee akkoord gaat.

  • De gevangenisdirecteur kan aan het elektronisch toezicht voorwaarden verbinden waarmee u moet instemmen. Als hij bijzondere voorwaarden wil opleggen die specifiek op u zijn afgestemd, kan hij aan het justitiehuis vragen om een maatschappelijke enquête uit te voeren.

  • Als u veroordeeld bent wegens seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen is er altijd een maatschappelijke enquête. De Directie Detentiebeheer kan voorwaarden opleggen.

  • De gevangenisdirecteur deelt u de datum van de activering van het elektronisch toezicht mee. Hij kent u, in afwachting van de activering, een strafonderbreking toe (een periode waarin de straf niet wordt uitgevoerd). U gaat naar  huis in afwachting van de plaatsing van de enkelband. Dit kan enige tijd (tot enkele maanden) duren.

  • Een personeelslid van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht komt bij u thuis, of op een ander adres waar u het elektronisch toezicht zal ondergaan, om het bewakingsmateriaal te plaatsen.

  • De gevangenisdirecteur maakt een voorlopig uurrooster op dat u moet naleven. Het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht kan dit uurrooster wijzigen aan de hand van de informatie die u overmaakt (bv. een arbeidscontract of een inschrijving voor een opleiding).

  • Gedurende de periode van elektronisch toezicht kan u eventueel een andere straf uitvoeren (bv. een werkstraf, een opleiding of therapie bij probatie). Het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht gaat na of dit in het uurrooster kan worden ingepast.

  • Indien het elektronisch toezicht niet goed verloopt kan de gevangenisdirecteur aan de justitieassistent vragen om u uit te nodigen voor een gesprek, waar u kan uitleggen wat er is misgelopen. Ook het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht kan dit vragen. De justitieassistent brengt verslag uit van het gesprek.

  • Na afloop van het elektronisch toezicht komt uin aanmerking voor voorlopige invrijheidstelling. U moet het bewakingsmateriaal terug geven aan het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht.