Autonome probatiestraf

Een probatietermijn en op te volgen voorwaarden worden opgelegd als straf

Probatie

Opschorting of uitstel van straf (gevangenisstraf of boete) gekoppeld aan voorwaarden.

Werkstraf

Autonome werkstraf als mogelijke straf voor het plegen van bepaalde feiten.

Terbeschikkingstelling

Een bijkomende straf die opgelegd kan worden door de rechter.