Als u verdacht wordt van een misdrijf kan de onderzoeksrechter u in voorlopige hechtenis nemen. Dit gaat om een vrijheidsberoving in het kader van een gerechtelijk onderzoek in strafzaken en voordat u eventueel wordt veroordeeld. De onderzoeksrechter kan ook beslissen om u in vrijheid te stellen onder bepaalde voorwaarden als een alternatief voor een opsluiting in de gevangenis. Het gaat dan om een vrijheid onder voorwaarden.

Voorwaarden

De onderzoeksrechter kan verschillende soorten voorwaarden opleggen om een vrijheid onder voorwaarden toe te staan, bijvoorbeeld:

  • een behandeling volgen;
  • geen contact meer hebben met het slachtoffer;
  • geen omgang meer hebben met de andere betrokkenen in uw dossier;
  • verblijven op een welbepaald adres;
  • uw identiteitspapieren, ziekenfondsdocumenten… in orde brengen.

De onderzoeksrechter kan de voorwaarden aanpassen. Hij kan de voorwaarden ook opschorten of opheffen.

Een van die voorwaarden is dat u begeleid wordt door een justitieassistent.

Procedure

De onderzoeksrechter kan  aan het justitiehuis vragen na te gaan welke eventueel de voorwaarden zijn die best aansluiten bij de problematiek. De justitieassistent maakt een verslag (maatschappelijke enquête) op van de levenssituatie (gezin, beroep, gezondheid...). Op die manier kan de onderzoeksrechter met kennis van zaken een gepaste beslissing nemen.

De vrijheid onder voorwaarden kan opgelegd worden voor een duur van drie maanden, die hernieuwbaar is.

De onderzoeksrechter geeft het justitiehuis de opdracht u bij te staan bij de naleving van de voorwaarden en na te gaan of u ze ook daadwerkelijk naleeft.

De justitieassistent heeft geregeld een gesprek met u op het justitiehuis of bij u thuis. Hij of zij gaat na of u problemen heeft bij het naleven van de opgelegde voorwaarden.

De justitieassistent brengt regelmatig verslag uit bij de onderzoeksrechter over de naleving van de voorwaarden.

Als u de voorwaarden niet naleeft, kan de onderzoeksrechter u opnieuw in voorlopige hechtenis nemen.

Meer weten?

Regelgeving: Wet van 20 juli 1990 betrefende de voorlopige hechtenis

Het onderstaande filmpje geeft meer uitleg over de begeleidingsopdrachten en de rol van de justitieassistent.