Tijdens een “Interministeriële Conferentie Justitiehuizen” in Eupen namen de drie gemeenschapsministers die in ons land bevoegd zijn voor de justitiehuizen, samen met de federale minister van Justitie, het initiatief voor een betere samenwerking tussen justitiehuizen en gevangenissen bij de re-integratie van geradicaliseerde veroordeelden.

De betrokken ministers ondertekenden een gemeenschappelijke ministeriële omzendbrief waarin de Justitiehuizen een nieuw mandaat krijgen voor de begeleiding van veroordeelden die terroristische of extremistische feiten hebben gepleegd. Op vraag van de gevangenis wordt een justitieassistent van het Justitiehuis betrokken bij het re-integratietraject in de gevangenis om de vrijlating op die manier beter voor te bereiden. Door deze nieuwe opdracht voor de Justitiehuizen kan de expertise in re-integratie van justitieassistenten al ingezet worden tijdens de detentie.

Categorie: 
Justitiehuizen - Algemeen