De justitiehuizen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht bleven en blijven verder werken tijdens de periode van de coronacrisis. Onze medewerkers blijven zich inzetten voor een zorgzame en veilige samenleving en een meer humane justitie. We doen dit in de huidige omstandigheden wel op een aangepaste manier, met de grootste zorg voor de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers, onze cliënten en de samenleving. We volgen hierbij de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op.   

Wat is de aangepaste manier van werken? 

  • Vanaf 11 mei 2020 zijn de justitiehuizen opnieuw beperkt toegankelijk voor cliënten en dit enkel voor een gesprek op afspraak. Van 9 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30 is het onthaal van het justitiehuis geopend. Deze gesprekken kunnen alleen doorgaan in het hoofdgebouw (niet op parket, antennepost, gerechtsgebouw).   
  • Personeelsleden werken in de mate van het mogelijke verder van thuis uit.  
  • De gesprekken met de cliënten zullen nog steeds in hoofdzaak gehouden worden per telefoon, per mail of een vorm van beeldbellen.  
  • Er worden nog  geen huisbezoeken afgelegd. 
  • Elk justitiehuis blijft telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer op dezelfde openingsuren. Ook de binnenkomende post wordt verwerkt. Alle contactgegevens kan u terugvinden op de pagina per Justitiehuis
  • Cliënten die zich normaal gezien naar het justitiehuis moeten begeven na de uitspraak van een magistraat, moeten nu moeten eerst telefonisch contact opnemen met het justitiehuis voor een afspraak. 
  • De magistraten en andere opdrachtgevers kunnen het justitiehuis nog steeds telefonisch of via digitale manier bereiken. Ook documenten kunnen via digitale wijze overgemaakt worden. 
  • Het opstarten van nieuwe opdrachten/mandaten gebeurt via communicatie op afstand en de verslaggeving blijft verder lopen zoals gewoonlijk. 
  • De controle (monitoring) op de enkelbanden gaat onverminderd verder. Ook het plaatsen van enkelbanden loopt verder, al kunnen hierin tijdelijk bepaalde prioriteiten worden gelegd. Voor het noodzakelijke contact met cliënten gelden speciale protocollen en veiligheidsmaatregelen zodat dit op een veilige manier kan verlopen. 

Op deze website vermelden we voortdurend de laatste update van de maatregelen die we treffen en de aanpassingen die we doorvoeren in de manier van werken. 

Categorie: 
Justitiehuizen