Daders van huiselijk geweld die een maatregel van tijdelijk huisverbod krijgen, zullen begeleid en opgevolgd worden door de justitieassistenten. Dit is een nieuwe opdracht voor de justitiehuizen.  

Het huisverbod bestaat als maatregel al langer. Hierbij waren tot nu toe alleen de diensten slachtofferonthaal van de justitiehuizen betrokken. Na evaluatieonderzoek werd duidelijk dat in het kader van huiselijk geweld wel aandacht ging naar het slachtoffer maar dat niet dadelijk met de dader werd gewerkt.

Dit is nu wél mogelijk via een nieuw mandaat voor de justitiehuizen.

Het instellen van een huisverbod bij een acute crisissituatie helpt om de spanningen te laten afnemen en de personen van wie de veiligheid bedreigd is te beschermen. Het doel is een afkoelingsperiode te installeren die alle betrokkenen de mogelijkheid geeft om na te denken over hun situatie en om de toegang te vinden tot de hulpverleningssector. De justitieasssistent zal na een beslissing tot uithuisplaatsing door de procureur des Konings met de dader en andere betrokkenen aan de slag gaan. Hij zal vervolgens de opdrachtgever informeren over de context en de omstandigheden van de feiten, zodat die kan beslissen over een eventuele verlenging van het huisverbod.

De justitieassistenten verwijzen daarbij ook gericht door naar de meest gepaste hulpverlening zodat risicofactoren verkleinen en beschermende factoren toenemen.

De ketenaanpak en Family Justice Centra in Vlaanderen hebben ervaring met huiselijk geweld. In het bijzonder het Family Justice Center in Limburg heeft een ruime ervaring met een snelle begeleiding van de daders van huiselijk geweld binnen dit kader van het huisverbod. De medewerkers gaan bij aanmeldingen van intrafamiliaal geweld intensief aan de slag met de verschillende betrokkenen in het gezin.

Doel is nu deze maatregel en mogelijkheden tot begeleiding en opvolging bij een uithuisplaatsing verder uit te breiden naar de rest van Vlaanderen.

Categorie: 
Justitiehuizen - Algemeen