De Vlaamse Regering heeft op 14 juli 2017 een nieuw financieringssysteem voor de infrastructuur van de ziekenhuizen (VIPA) definitief goedgekeurd. Er werd afgesproken om de parameters die gehanteerd worden in het financieringssysteem in een studie tegen het licht te houden.

LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van KU Leuven, zal dit onderzoek uitvoeren binnen het kader van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voor deze uitvoering is een vacature opengesteld master met een economische achtergrond.

Meer info over deze vacature.

Categorie: 
VIPA - financiering