Gearchiveerd nieuws

Heel wat organisaties streven ernaar hun patiënten of zorgvragers centraal te stellen, maar wat betekent dat concreet voor het ontwerp van de zorgorganisatie en infrastructuur?

Een overzicht van de projecten die in aanmerking kunnen komen voor een subsidiebelofte in 2017, voor zover ze een positief advies van de VIPA-coördinatiecommissie krijgen en ze ook voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Er is een eerste oproep gebeurd naar alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf verzonden om een aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van een infrastructuurforfait. Lees meer informatie hierover op de website.

Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en de ‘Andere Specifieke Bestemmingen’ (ASB) samen de ‘niet-residentiële gebouwen’ in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe infrastructuurvoorwaarden en -normen voor woonzorgcentra (WZC's) en centra voor kortverblijf (CKV's) goed. Hiermee harmoniseerde en actualiseerde zij de bestaande normen tot een eengemaakt normenkader.

Op 8 maart 2017 organiseert VIPA een infosessie over de studie "Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten".

Met de sectororganisaties van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ondertekende minister Vandeurzen op 12 januari een engagementsverklaring om samen acties te ondernemen zodat de klimaatopwarming beperkt zou blijven.

Pagina's