Het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg geeft het thema hybridisering (vermarkting van het sociale domein) een belangrijke plek binnen hun meerjarenplan 2021-2025. We kruisen het thema met onze 4 expertisedomeinen: wonen, nabije zorg, diversiteit & inclusie en vrijwilligerswerk. We ambiëren om de komende vijf jaar werk te maken van het uitbouwen van partnerschappen, het ontwikkelen van projecten en het beschrijven van goede praktijken. Met deze acties willen we bruggen slaan tussen partners uit de social-profit en de profit, de social-profit en burgerinitiatieven. Ook de bruggen tussen burgerinitiatieven en profitpartners zijn het verkennen waard.

Een eerste stap in dit traject is het opzetten van een leerplatform ‘ecosystemen’. Dat wil vier grote thema's behandelen:

  1. Hoe creëer je een wederzijdse ‘win-ervaring’?
  2. Welke goede praktijken, handvaten, inspirerende voorbeelden zijn het verkennen waard?
  3. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers en je organisatie de juiste tools en structuren hebben om hybride te kunnen werken?
  4. Hoe kunnen we de resultaten van dit leertraject consolideren en multipliceren?

Vragen? Mail naar sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be.