Geactualiseerde MB VIPA-criteria duurzaamheid

Het geactualiseerde MB is van toepassing op VIPA-aanvragen die ontvankelijk verklaard zijn vanaf 1 september 2021.

Het geactualiseerde MB duurzaamheid bestaat uit:

  1. Het MB duurzaamheid

Het MB duurzaamheid bepaalt de algemene regels en bepaalt waaraan de verschillende types van projecten (nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing, aankoop) moeten voldoen.

  1. VIPA-criteria duurzaamheid (bijlage 1)

Bijlage 1 beschrijft de criteria, die vermelden wat de eisen en de verschillende prestatieniveaus (‘goed’, ‘beter’ en ‘uitstekend’ of 'te voldoen') zijn.
Het bewijsmateriaal voor elk criterium is ook geïntegreerd in het 'programma van eisen' (zie bij 'Praktisch: Hoe ga ik ermee aan de slag?').

  1. Aanvinklijsten (bijlagen 2 en 3)

De aanvinklijsten bepalen:

  • welke criteria vrij of verplicht zijn
  • welke opties er mogelijk zijn om een bepaald criterium te behalen
  • welk minimaal prestatieniveau een voorziening moet halen. Het behaalde prestatieniveau kan ook aangegeven worden.

De aanvinklijsten zijn gekoppeld aan het programma van eisen (zie bij 'Praktisch: Hoe ga ik ermee aan de slag?'). Voeg de ingevulde aanvinklijst toe aan uw VIPA-aanvraag en actualiseer hem bij wijzigingen.

Een korte en bevattelijke presentatie van het nieuwe kader. Deze geeft de structuur van het MB en de verschillende thema's op een overzichtelijke manier weer.

MB VIPA-criteria Duurzaamheid 2010

Het MB duurzaamheid 2010 bestaat uit:

  1. Het MB duurzaamheid (2010)

Het MB VIPA-criteria duurzaamheid van 18 december 2009 (BS 12 januari 2010)

  1. VIPA-criteria duurzaamheid (2010)

De criteria en de aanvinklijsten die het VIPA hanteert om investeringsdossiers aan de principes van duurzaamheid te toetsen. Het pakket van de criteria is samengesteld uit een aantal verplichte criteria, waaraan altijd moet worden voldaan, en een aantal vrije criteria, waarvan de initiatiefnemer een minimum aantal moet realiseren.