Regelgeving

Hieronder vindt u een overzicht van de VIPA-sectorbesluiten. 
Deze besluiten bepalen voor elke sector o.a. de subsidiebedragen per m², de maximaal subsidiabele oppervlakte, ... 

Legende

  • BVR = besluit Vlaamse Regering
BVR algemeen welzijnswerk Gecoördineerde tekst Info
BVR jeugdhulp Gecoördineerde tekst Info
BVR gezinnen met kinderen Gecoördineerde tekst Info
BVR woonzorg Gecoördineerde tekst Info
BVR personen met een handicap Gecoördineerde tekst Info
BVR preventieve en ambulante gezondheidszorg Gecoördineerde tekst Info
BVR verzorgingsvoorzieningen (1) Gecoördineerde tekst

Info

(1) het BVR verzorgingsvoorzieningen – wat de ziekenhuizen betreft - is enkel van toepassing op:

  1. projecten van ziekenhuizen ter uitvoering van het BVR van 21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg;
  2. projecten van ziekenhuizen waarvoor een planningsvergunning inzake reconversie naar k-plaatsen werd verleend conform artikel 5 van het BVR van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen in de gezondheidszorg en de omzendbrief van de Vlaamse minister van WVG van 18 februari 2016 betreffende mogelijkheden van reconversie naar verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid.