Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk heeft vier opdrachten:

 • De concretisering, monitoring en bijsturing van het Actieplan Sterk Sociaal Werk.
 • Het behouden en valoriseren van de ontstane dynamiek van de Sociaalwerkconferentie.
 • Het aangaan van de dialoog met beleidsmakers.
 • De organisatie van een nieuwe Sociaalwerkconferentie in 2022.

Wie is het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk?

In het Vlaams Platform zitten de voorzitters van de regionale platformen, experten en de vertegenwoordigers van:

 • De Ambrassade
 • Netwerk tegen Armoede
 • Minderhedenforum
 • Socius
 • VVSG
 • Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg
 • Vlaams Patiëntenplatform
 • SAM, steunpunt Mens en Samenleving
 • VOSW –  Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk
 • Een aantal experten diversiteit
 • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin