Activeringstrajecten

Wie kan deelnemen aan een activeringstraject?

Enkel inwoners van het Vlaams Gewest kunnen deelnemen aan een activeringstraject. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen NIET deelnemen aan een activeringstraject.

Wie kan een casemanagement Zorg opnemen?

Het casemanagement Werk wordt altijd opgenomen door GTB: www.gtb-vlaanderen.be

Het casemanagement Zorg kan worden opgenomen door de volgende welzijns- en zorgvoorzieningen, als deze erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap èn als ze een mandaat hebben aangevraagd als casemanager Zorg bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG):

 • Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)
 • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • Centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG)
 • Initiatief voor beschut wonen (IBW)
 • Psychiatrisch ziekenhuis
 • Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
 • Revalidatiecentrum: psychosociale revalidatie voor volwassenen, revalidatie verslavingszorg, ambulante revalidatie
 • Welzijns- en zorgvoorziening erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Welzijns- en zorgvoorziening erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn

Voorbeeld 1: Een psychiatrisch ziekenhuis, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) kan geen mandaat aanvragen als casemanager Zorg bij het Departement WVG.

Voorbeeld 2: Een voorziening, erkend door VAPH, met zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan een mandaat aanvragen als casemanager Zorg en kan als casemanager Zorg optreden voor haar cliënten die wonen in het Vlaams Gewest.

De netwerken van dienstverleners, die instaan voor de uitvoering van de activeringstrajecten, worden aangeduid op basis van een openbare aanbesteding. Er zullen enkel netwerken zijn in het Vlaams Gewest. Welzijns- en zorgvoorzieningen die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap zouden wel nog ad hoc kunnen betrokken worden, als de dienstverlening van het netwerk niet volstaat en voor een cliënt die woont in het Vlaams Gewest.

Arbeidsmatige activiteiten

Wie kan arbeidsmatige activiteiten uitvoeren?

Inwoners van het Vlaams Gewest en inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aan de voorwaarden voldoen, met name:

 • Tussen 18 en 65 jaar oud zijn;
 • Omwille van een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) op korte en middellange termijn geen betaald werk kunnen verrichten omwille van die MMPPS problematiek;
 • Begeleid zullen worden door een door Vlaanderen erkende voorziening (zie onderstaande);
 • De toestemming hebben van zijn/haar uitkeringsinstantie.

Er is één uitzondering: inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een RVA-uitkering kunnen op dit moment niet instromen in AMA.

Wie kan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een erkenning aanvragen als begeleider AMA?

De volgende voorzieningen kunnen een erkenning aanvragen als begeleider AMA, op voorwaarde dat ze erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap:

 • Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)
 • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • Centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG)
 • Initiatief voor beschut wonen (IBW)
 • Een psychiatrisch ziekenhuis
 • Een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
 • Een welzijns- en zorgvoorziening erkend door VAPH of JWZ
 • Revalidatiecentrum: psychosociale revalidatie voor volwassenen, revalidatie verslavingszorg, ambulante revalidatie
 • Beschutte en sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven
 • Onderwijsinstellingen

Voorbeeld 1: een OCMW in Vlaanderen kan optreden als begeleider AMA als het daarvoor een erkenning heeft aangevraagd. Een OCMW in Brussel kan geen erkenning vragen als begeleider AMA, aangezien een Brussels OCMW geen unicommunautaire, Vlaams erkende voorziening is.

Voorbeeld 2: een voorziening voor personen met een handicap, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), kan geen erkenning aanvragen als begeleider AMA.