Hieronder vindt u een overzicht van de maximaal subsidiabele oppervlakte zoals vermeld in het sectorbesluit:

Voorzieningstype m² (*) Eenheid
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - verblijf 65 erkende module
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg – dagbegeleiding in groep 45 erkende module
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg – contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding 20 VTE

Voor bovenstaande organisaties kan u gebruik maken van een rekenblad voor de berekening van de maximale subsidiabele oppervlakte.

Voorzieningstype m² (*) Eenheid
Centrum voor integrale gezinszorg - verblijf 65 begeleidingscapaciteiteenheid (**)
(aantal gebruikers dat residentieel wordt opgevangen)
Centrum voor integrale gezinszorg – contextbegeleiding 20 VTE
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader – verblijf 65 erkende module
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader – modules diagnostiek 20 VTE
Vergunde dienst voor pleegzorg 20 VTE

Dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling

20 VTE
Dienst voor crisishulp aan huis 20 VTE

(*) bij uitbreiding komt enkel de nieuwgebouwde oppervlakte die samen met de oppervlakte van het behouden gedeelte van het bestaande gebouw de maximale
subsidiabele oppervlakte niet overschrijdt, voor subsidiëring in aanmerking.

(**) begeleidingscapaciteit: de begeleidingscapaciteit betreft het maximaal aantal gebruikers dat residentieel opgevangen kan worden in een centrum voor integrale gezinszorg of in een afdeling daarvan