De basisbedragen voor investeringssubsidies voor de voorzieningen uit de sector ouderen- en thuiszorg staan vermeld in het sectorbesluit.

De subsidieberekening is afhankelijk van de VIPA kostensoort:

  • Bij nieuwbouw is het forfaitaire basisbedrag steeds voor de werken met inbegrip van de losse uitrusting en meubilering.
  • Bij uitbreiding is het basisbedrag voor werken forfaitair. Voor losse uitrusting en meubilering wordt de subsidie berekend op basis van 60% van de goedgekeurde  raming (met een subsidieplafond).
  • Bij verbouwing wordt gesubsidieerd op basis van 60% van de goedgekeurde raming (met een subsidieplafond tot 75% van uitbreiding).
  • Bij aankoop met of zonder verbouwing wordt gesubsidieerd op basis van 60% van het aankoopbedrag of de venale waarde (laagste van de 2) en op basis van 60% van de goedgekeurde raming van de eventuele werken en losse uitrusting en meubilering (met een globaal subsidieplafond voor aankoop en verbouwingswerken samen).

Hieronder vindt u een overzicht:  

Voorzieningen Basisbedrag nieuwbouw
(in euro/m²)
Basisbedrag uitbreiding
(in euro/m²)
    Werken Losse uitrusting en meubilering
Dagverzorgingscentrum 550 500 Op basis van 60% van de goedgekeurde raming

Tot een maximum van 50 euro/m²​
Lokaal of regionaal dienstencentrum 500 450

De basisbedragen voor verbouwing, uitrusting en meubilair afzonderlijk en voor aankoop met (of zonder) verbouwing van infrastructuur zijn de volgende:

Verbouwing

Uitrusting en meubilair afzonderlijk Aankoop en verbouwing
Werken ​Losse uitrusting en meubilering Aankoop, eventuele verbouwingswerken en losse uitrusting en meubilering
​Op basis van 60% van de goedgekeurde raming
 
Tot maximum 75% van het basisbedrag
van de uitbreiding
Op basis van 60% van de goedgekeurde raming
 
Tot maximum 50 euro/m²
Op basis van 60% van de goedgekeurde raming
 
Tot maximum 50 euro/m²

 

Globaal tot maximum 75% van nieuwbouw*
 
Voor de aankoop: op basis van 60% van het aankoopbedrag of venale waarde (laagste van de 2).
 
Voor de eventuele verbouwingswerken en losse uitrusting en meubilering: op basis van 60% van de goedgekeurde raming