Hier volgt een overzicht van de maximaal subsidiabele oppervlakte zoals vermeld in het sectorbesluit:

Voorziening m² (*) Capaciteitseenheid
Dagverzorgingscentrum 300 centrum
Lokaal of regionaal dienstencentrum 600 centrum

(*) bij uitbreiding komt enkel de nieuwgebouwde oppervlakte die samen met de oppervlakte van het behouden gedeelte van het bestaande gebouw de maximale subsidiabele oppervlakte niet overschrijdt, voor subsidiëring in aanmerking.