Bijzondere jeugdbijstand

Jongerenwelzijn erkent en vergunt volgende voorzieningen en diensten:

 • Vergunde diensten voor pleegzorg
 • Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra in een modulair kader
 • Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling
 • Diensten voor crisishulp aan huis
 • Centra voor integrale gezinszorg
 • Organisaties voor de bijzondere jeugdzorg:
  • verblijf -12-jarigen
  • verblijf +12-jarigen
  • verblijf 0-18-jarigen
  • contextbegeleiding - basis
  • contextbegeleiding - midden
  • contextbegeleiding - hoog
  • contextbegeleiding autonoom wonen - basis
  • contextbegeleiding autonoom wonen - midden
  • ondersteunende begeleiding