Hier vindt u een overzicht van alle VIPA-regelgeving met daarbij links naar de geco√∂rdineerde teksten.  Dit zijn de volledige teksten, aangepast aan de meest actuele wijzigingen van de regelgeving (vanaf datum publicatie Belgisch Staatsblad).

 Als u klikt op de link 'info', vindt u een overzicht van de historiek van deze regelgeving (o.a. de concrete wijzigingsbesluiten of -decreten) en van relevante aanverwante regelgeving.

Legende

  • BVR = besluit Vlaamse Regering
  • MB = ministerieel besluit
  • WVG = beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin