Uitbraak coronavirus COVID-19

Omwille van het coronavirus passen we onze dienstverlening wat aan. We zetten optimaal in op thuiswerk. Onze medewerkers zijn te bereiken via telefoon, e-mail en beeldbellen. Het departement volgt de situatie op de voet en actualiseert de informatie volgens de laatst beschikbare informatie.

Specifieke informatie voor welzijnssectoren is verzameld op één pagina. Op de website van Zorg en Gezondheid staan concrete richtlijnen voor Vlaamse zorgprofessionals.

Ontdek op deze pagina's meer informatie over thema's zoals armoede, algemeen welzijnswerk, schuldbemiddeling, lokaal sociaal beleid, ...

Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk, Geïntegreerd Breed Onthaal, Maatschappelijk Opbouwwerk, Schuldbemiddeling,  ...

Lees meer over deze thema's

Armoedebestrijding

Armoede in Vlaanderen, kinderarmoede, armoedetoets, ...

Lees meer over dit thema

Lokaal sociaal beleid

Omzendbrief, beleidsprioriteiten,...

Lees meer over dit thema

Sterk Sociaal Werk

Lees meer over dit thema

Werk- en zorgdecreet

Casemanager Zorg, arbeidsmatige activiteiten, ...

Lees meer over dit thema

Nieuws

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagelijkse structuur en sociaal isolement kunnen in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden, of tot geweld. Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlening deze gezinnen blijft bereiken. Ook u kunt hier al lokaal bestuur een rol in spelen door deze gezinnen te informeren en toe te leiden naar het hulpaanbod.

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail

Routebeschrijving Wie zijn wij