Eind 2013 werden de resultaten bekend gemaakt van het behoefteonderzoek hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van de gevangenis van Antwerpen. Met vragen over het onderzoeksrapport kan u terecht bij de onderzoeksleider Liesbeth De Donder of bij de beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Antwerpen Inge Vandeurzen.