Het geïntegreerd breed onthaal heeft twee belangrijke doelen:

  1. een brede en herkenbare toegang tot hulp realiseren;
  2. inzetten op de strijd tegen onderbescherming.

Om op die manier de grondrechten van elke burger te waarborgen, ook en in het bijzonder die van de meest kwetsbare personen.

Kernactoren in het geïntegreerd breed onthaal zijn de sociale diensten van OCMW en gemeente, de Centra Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Zij vormen de spil van een samenwerkingsverband met lokale basis- of faciliterende actoren zoals samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten … Ook afstemming met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod moet verzekerd worden.

Na goedkeuring van een conceptnota door de Vlaamse regering einde 2015, is in 2016 een projectoproep geïntegreerd breed onthaal gelanceerd. Elf pilootprojecten, verspreid over heel Vlaanderen, zijn weerhouden en gaan de uitdaging aan om de uitgangspunten van dit geïntegreerd breed onthaal aan een praktijktoets te onderwerpen.

De opgedane praktijkervaring, getoetst aan wetenschappelijk onderzoek, moet toelaten om tegen het einde van de legislatuur dit geïntegreerd breed onthaal verder uit te rollen over Vlaanderen.

Pilootprojecten

Ontdek in welke gemeente een pilootproject geïntegreerd breed onthaal opgestart is

Lees meer

Documentatie

Projectoproep, presentaties startmoment, ...

Lees meer

FAQ

Veelgestelde vragen over geïntegreerd breed onthaal

Lees meer

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail