Gratis juridisch advies

Iedereen kan terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand voor een gratis oriënterend advies van een advocaat. Op vaste momenten zetelen advocaten op verschillende locaties, zoals in een justitiehuis, OCMW, Sociaal Huis, ... om eenvoudige juridische vragen te beantwoorden.

Je krijgt er een antwoord op vragen zoals:

  • Moet ik antwoorden op deze brief?
  • Welke dienst kan mij verder helpen?
  • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?
  • Is het de moeite een advocaat te raadplegen?
  • Kan ik nog iets ondernemen?

De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). De adressen en openingsuren vind je hier terug.

Voor een omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, kan je er niet terecht. In dat geval word je verder doorverwezen. Een pro-deo advocaat doet dat wel via de juridische tweedelijnsbijstand, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Meer informatie hierover kan op deze webiste terugvinden >>

De decretale basis voor de Juridische Eerstelijnsbijstand is te vinden in het decreet van 26/04/2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand.  

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail