Er zijn specifieke richtlijnen opgesteld voor de welzijnssectoren, waaronder de sector Samenlevingsopbouw, naar aanleiding van COVID-19.

Door sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling blijven nog veel mensen verstoken van hun grondrechten. Hun stem wordt niet gehoord. Ze leven vaak in stadswijken en dorpen waar de leefbaarheid in het gedrang komt.

De sector samenlevingsopbouw ondersteunt maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen pakken buurtwerkers en opbouwwerkers gemeenschappelijke problemen aan die te maken hebben met grondrechten of de leefbaarheid in hun stad, buurt of streek. Voorbeelden van grondrechten waaraan gewerkt wordt, zijn het recht op behoorlijke huisvesting en het recht op maatschappelijke dienstverlening. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven. 

Regionale instituten voor Samenlevingsopbouw

Er is één Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw per provincie en telkens één voor de steden Antwerpen, Brussel en Gent. De instituten ondersteunen de opbouwwerkers en buurtwerkers die werken aan lokale projecten. Verder verlenen zij advies en ondersteuning aan derden, zoals provinciale en lokale besturen.

Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Samenlevingsopbouw Vlaanderen maakt sinds 1 januari 2018 deel uit van SAM, Steunpunt Mens en Samenleving.
SAM verbindt de expertise van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp, Vlaams Centrum Schuldenlast, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Straathoekwerk.be. Meer informatie over SAM vindt u hier op hun website.

Wat doen wij rond Samenlevingsopbouw?

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent en subsidieert de regionale instituten voor samenlevingsopbouw. De afdeling levert ook beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk over samenlevingsopbouw.

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail