Door de coronacrisis staan artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, welzijnswerkers, hulpverleners en begeleiders onder zware mentale druk. Stress tijdens de zorgverlening, angst om zelf besmet te geraken en familie aan te steken en stress omwille van al die sterfgevallen. 

Ook de bewoners van residentiële zorgvoorzieningen zijn mentaal extra kwetsbaar door de coronamaatregelen. Onzekerheid, angst en stress kunnen ernstige gevolgen hebben. Zeker in combinatie met (sociale) isolatie, wegvallen van omkadering en activiteiten.

De psychosociale begeleiding van zowel de zorgverleners als de bewoners is dus belangrijk. De taskforce heeft enkele materialen uitgewerkt voor de psychosociale begeleiding voor het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen en de bewoners van residentiële voorzieningen en hun directe sociale omgeving.

De ZorgSamen

Het aanbod aan psychosociale ondersteuning is toegankelijk gemaakt via één kanaal, het ZorgSamen-platform. Hier kunnen medewerkers en leidinggevenden tips vinden ter ondersteuning van het psychosociaal welzijn en toeleiding naar professionele hulp. Ook de directe sociale omgeving (partner, familie, vrienden, collega’s) van de medewerkers uit zorg en welzijn worden ondersteund in hun rol als eerste helper. Vanaf begin mei 2020 worden interactieve webinars aangeboden over relevante thema’s voor de medewerkers in zorg en welzijn en hun steunfiguren.

www.dezorgsamen.be

Wegwijzer voor medewerkers in zorg en welzijn

De coronacrisis heeft een grote impact op het leven van je cliënten en hun netwerk. Als medewerker in zorg en welzijn beleeft u die impact van kortbij. Er zijn mogelijk ook nieuwe werkroutines nodig, en dat is niet altijd eenvoudig om die te ontwikkelen. Er is een wegwijzer ontwikkeld met informatiebronnen om u te helpen. Aarzel niet om een hulplijn voor uzelf of uw cliënt in te schakelen als dat nodig is. 

Ontdek de wegwijzer >>

Zorgen voor morgen

De Vlaamse Regering heeft het actieplan Mentaal Welzijn (Zorgen voor Morgen) goedgekeurd en heeft in dit kader de campagne “Check jezelf” opgezet. Deze omvat tips voor een goede zelfzorg en verwijst naar diverse bestaande initiatieven die de veerkracht van mensen kunnen ondersteunen.

www.zorgenvoormorgen.be/checkjezelf

Dilemma rond het inbouwen van rust

VVSG ontwikkelde samen met Governance & Integrity een filmpje rond het dilemma tussen rust inbouwen voor medewerkers, zorgcontinuïteit en psychosociaal welzijn. De volgende kernvraag te vertrekken: ‘zet ik in op tijdelijke verlofstelsels en/of tijdelijke medewerkers, of niet?’. De weging wordt gemaakt op basis van de keuze tussen ‘zorg dragen voor bewoners nu’ of ‘zorg dragen voor bewoners in de toekomst’.

Heropstart dagstructuur en activiteiten

Er is een nota ontwikkeld om de heropstart van de dagstructuur en -activiteiten -een belangrijke factor voor het mentaal welzijn- in de woonzorgcentra te ondersteunen.

Goede praktijken voor contact tussen bewoners en hun sociale context

Vele voorzieningen, zoals woonzorgcentra, instellingen voor personen met een handicap, jeugdzorgvoorzieningen, enz. hebben de voorbije weken gezocht naar alternatieve manieren om het contact tussen hun bewoners en hun sociale omgeving toch kunnen verder te zetten. Deze goede praktijken worden nu gedeeld via een webpagina. We zetten deze mooie praktijken graag in de kijker. We willen op die manier het personeel in de residentiële voorzieningen een pluim geven voor hun creativiteit en de vele inspanningen die ze leveren voor hun bewoners, maar tegelijk andere voorzieningen inspireren met deze praktijken.

Ondersteuning van nabestaanden

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In tijden van corona wordt dit op scherp gesteld. Voor nabestaanden van bewoners van residentiële voorzieningen is ingezet op een proactief psychosociaal hulpaanbod. Naasten van mensen die overleden in een residentiële voorziening moeten vandaag op een heel andere manier afscheid nemen van hun geliefde en kunnen daardoor te maken krijgen met heel wat emoties en een moeilijke verwerking.

Er is ook een flyer uitgewerkt die de nodige informatie bevat voor mensen die op een later moment toch
nood hebben aan een luisterend oor of aan professionele hulp. Deze flyer kunt u bezorgen aan de naasten van een overleden bewoner.

Luisterend oor voor bewoners

Bewoners in residentiële voorzieningen, zoals woonzorgcentra, kunnen tijdens de coronamaatregelen meer nood hebben aan een luisterend oor. Ze kunnen daarvoor nog altijd in de eerste plaats terecht bij hun familie, vrienden en begeleiders.

Soms kan het hen ook helpen om met iemand van een externe dienst te praten, die hen een luisterend oor biedt. Om dit externe aanbod bekend te maken bij de bewoners werd een beknopte en overzichtelijke flyer gemaakt die voorzieningen kunnen gebruiken in hun eigen communicatiekanalen.

  • In pdf- formaat: dit kan u gebruiken om toe te voegen in de digitale publicaties van uw voorziening 
  • In jpg-formaat: voor prints in bewonerskrantjes, om op te hangen aan een infobord,…

Slechtnieuwsmelding in coronatijden

CAW ontwikkelde een brochure met tips en tricks rond het brengen van slecht nieuws gesprekken.