Uitbraak coronavirus COVID-19

We blijven onze dienstverlening garanderen en volgen de algemene richtlijnen. We zetten in op thuiswerk en werken ook terug in de kantoren. Onze medewerkers blijven bereikbaar via telefoon, e-mail en beeldbellen. Alle informatie kan je terugvinden in een overzicht.

Infrastructuur

Informatie over de bouw en financiering van welzijns- en zorginfrastructuur

Lees meer over het VIPA

Gegevensdeling

Stimuleren en vergemakkelijken van veilige gegevensdeling tussen voorzieningen, zorgverleners, -gebruikers,…

Lees meer over gegevensdeling in de zorg

Armoedebestrijding

Kinderarmoede, armoedetoets, Vlaams actieplan

Lees meer over deze onderwerpen

Nieuws

In het kader van de projectoproep 'pilootprojecten lokale gezinscoaches' werden 5 projecten geselecteerd. Voor de coaching en intervisie van deze projecten, werd hogeschool Odisee Brussel geselecteerd als begeleidingsinstantie. 

1 op de 8 vrouwen in België wordt ooit getroffen door borstkanker. Daarom is het zo belangrijk om onze schouders te zetten onder preventie en bestrijding van de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Daarom lanceert Think Pink ook dit jaar de roze lintjescampagne en het Departement WVG doet mee! De campagne start op 13 september 2021 en eindigt op 31 december 2021.

29 april publiceerde ons departement haar jaarverslag. Het jaarverslag laat medewerkers en partners aan het woord en biedt een overzicht van de projecten waarmee het departement in coronajaar 2020 het verschil kon maken en werk maakte van ‘zorgzaam samenleven’. Het jaarverslag brengt ook cijfers: inspectiecijfers onder andere, cijfers over het elektronische toezicht in Vlaanderen, of over de justitiehuizen. 

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagelijkse structuur en sociaal isolement kunnen in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden, of tot geweld. Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlening deze gezinnen blijft bereiken. Ook u kunt hier al lokaal bestuur een rol in spelen door deze gezinnen te informeren en toe te leiden naar het hulpaanbod.