Inspectie

Inspecties in de zorgsector

Lees meer

Infrastructuur

Informatie over de bouw en financiering van welzijns- en zorginfrastructuur

Lees meer

Gegevensdeling

Stimuleren en vergemakkelijken van veilige gegevensdeling tussen voorzieningen, zorgverleners, -gebruikers,…

Lees meer

Armoedebestrijding

Kinderarmoede, armoedetoets, Vlaams actieplan

Lees meer

Nieuws

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), de Vlaamse laag bovenop de bestaande federale sociale zekerheid, wordt in 2019 uitgebreid. Vanaf dan zullen ook de woonzorgcentra en de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen (bv. rolstoelen en elektrische scooters) onder de VSB vallen. Bedoeling is dat er nog meer uitbreidingen volgen.

De nieuwe campagne van 1712 richt zich op partnergeweld bij ouderen.

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren is verschenen in het Belgische Staatsblad van 9 mei 2017. Het gaat om een vrij ingrijpende wijziging.

Domein Groendaalheyde

Op zoek naar vergaderzalen en conferentieruimtes? Het Domein Groendaalheyde biedt verschillende mogelijkheden voor de Vlaamse overheid en erkende organisaties.

Lees meer

In de kijker