Uitbraak coronavirus COVID-19

We passen onze dienstverlening wat aan omwille van het coronavirus en zetten maximaal in op thuiswerk. Onze medewerkers blijven bereikbaar via telefoon, e-mail en beeldbellen. Het departement volgt de situatie op de voet en alle informatie kan je terugvinden in een overzicht.

Infrastructuur

Informatie over de bouw en financiering van welzijns- en zorginfrastructuur

Lees meer over het VIPA

Gegevensdeling

Stimuleren en vergemakkelijken van veilige gegevensdeling tussen voorzieningen, zorgverleners, -gebruikers,…

Lees meer over gegevensdeling in de zorg

Armoedebestrijding

Kinderarmoede, armoedetoets, Vlaams actieplan

Lees meer over deze onderwerpen

Nieuws

cover hand en groeiend plantje

Vanaf 8 maart rolt het Departement WVG een tweede editie van de gezinsenquête uit in Vlaanderen. 9.000 gezinnen zullen een vragenboekje in de brievenbus krijgen met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. De vragen gaan over de samenstelling van het gezin, de relatie met de partner, de opvoeding van de kinderen, de combinatie gezin, zorg en werk en hoe gezinnen zich voelen. Thema’s die meer dan ooit aan de orde zijn nu. Het departement wilt daarmee in kaart brengen hoe gezinnen in Vlaanderen het gezinsleven ervaren.

Op 1 maart 2020 opende de antenne van het Vlaams justitiehuis Brussel in Vilvoorde officieel de deuren. Het is daarmee de derde antenne van het Brusselse justitiehuis in de Vlaamse rand, naast Halle en Asse. Werken met justitiehuis-antennes laat toe dat gesprekken met een justitieassistent ook in de Vlaamse rand rond Brussel kunnen gebeuren. Zo kunnen cliënten een afspraak dicht bij huis krijgen, wat de dienstverlening naar de burger ten goede komt.

22 februari is de jaarlijkse Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers. Zowel bij de diensten slachtofferonthaal als slachtofferhulp doet zich een stijging voor van het aantal slachtoffers dat aangemeld wordt. Deze diensten zetten zich het hele jaar door in om slachtoffers zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Om de informatie nog beter bij de slachtoffers te brengen werd de website slachtofferzorg.be nog uitgebreid.

Het is een moeilijke tijd voor heel wat mensen. Corona kruipt in het hoofd en brengt een pak zorgen met zich mee. En dat in een tijd waarin een groot stuk van onze vertrouwde ‘ventilatiekanalen’ zijn weggevallen. Vlaanderen lanceert daarom een grootschalige campagne om te benadrukken dat er hulp klaar staat, voor wie dit nodig heeft.

Uit de cijfers blijkt dat slachtofferonthaal in 2019 een record aantal keer bijstand aan slachtoffers bood tijdens de juridische procedure. Het aantal keer dat slachtofferonthaal tussen kwam lag in 2019 13 % hoger dan in 2018. Nooit eerder ook begeleidden de justitiehuizen zoveel daders en verdachten bij hun voorwaarden, bemiddeling en maatregelen of bij hun werkstraf.

Persbericht - Om nog sneller het geweld in gezinnen aan te pakken gaan parket, politie, justitiehuis, OCMW’s, het CAW Boom Mechelen Lier en andere hulpverleningsorganisaties nog nauwer samenwerken. Daartoe zal de werking van het Family Justice Center Mechelen tot op het niveau van de lokale politiezones doorgetrokken worden. De lokale besturen engageren zich om zo’n gedecentraliseerde werking mogelijk te maken.

Een sterker slachtofferonthaal voor slachtoffers en hun naasten, de versterking van 1712, meer en professionelere hulpverlening en risicotaxatie voor daders. Het zijn enkele van de acties uit het allereerste Actieplan ter bestrijding van Seksueel Geweld. 

Pagina's