Infrastructuur

Informatie over de bouw en financiering van welzijns- en zorginfrastructuur

Lees meer over het VIPA

Gegevensdeling

Stimuleren en vergemakkelijken van veilige gegevensdeling tussen voorzieningen, zorgverleners, -gebruikers,…

Lees meer over gegevensdeling in de zorg

Welzijn en justitie

Armoedebestrijding

Kinderarmoede, armoedetoets, Vlaams actieplan

Lees meer over deze onderwerpen

Nieuws

Vandaag gaat de #iktrekhetmijaan campagne, vroeger beter bekend als Dikketruiendag, van start. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) steunt deze campagne en registreerde zich ook als deelnemer. De campagne loopt van 9 tot 19 februari 2023 en moedigt iedereen aan om tijdens die periode hun klimaatinspanningen in de kijker te zetten.  

De voorbije maanden werd gewerkt aan een hernieuwde regelgeving rond werk- en zorgtrajecten. In dit kader werd een mandaatoproep voor Samenwerkingsverbanden Zorg in het kader van activeringstrajecten gelanceerd.

Met een korte enquête over de klimaatengagementen polsen wij hoe vertrouwd je bent met het thema en de bestaande mogelijkheden. Deze enquête neemt slechts 5 minuten in beslag en zal ons helpen je nog beter te kunnen ondersteunen.

Pagina's