Toon transcriptie

1712, 10 jaar samen tegen geweld.

In 2022 9.045 oproepen (+6% t.o.v. 2021 en +12% t.o.v. 2020). Dit is het hoogst aantal oproepen sinds de oprichting, 3,5x meer oproepen dan in 2012. Over 12.044 mogelijke slachtoffers.

62% van de oproepen via telefoon, 25% via chat en 13% via email. In 2022 gebeurt bijna één op de vier gesprekken via chat. In 2020 was dit nog één op de 10 gesprekken.

Van de slachtoffers zijn 55% slachtoffer van kindermishandeling, 16% slachtoffer van partnergeweld en 9% slachtoffer van geweld tussen volwassenen.
Bij 85 % van de (mogelijke) slachtoffers bij wie de context van geweld bekend is, komt het geweld in de familie voor. Bij meer dan driekwart van de (mogelijke) slachtoffers komt het geweld in het gezin voor. Bij 15% van de oproepen gaat het over geweld buiten de familiale context zoals geweld in de openbare ruimte, op school, in de sportclub of op andere plaatsen.
Meer dan 59% van de slachtoffers zijn minderjarig.
37% van de contactnemers is zelf slachtoffer en 18% is (stief)ouder van het slachtoffer.
75% van de contactnemers van wie het geslacht bekend is, is vrouw.
70% kiest voor anonimiteit, 1712 is een anonieme hulplijn.