Jaarverslag 2022

Voorwoord Karine Moykens, secretaris-generaal

 

Bekijk transcriptie

Goedendag iedereen.

We zijn opnieuw toe aan de publicatie van een jaarverslag. En een jaarverslag heeft natuurlijk prioritair tot doel om ook aan u duidelijk te maken waaraan wij onze middelen gaan besteden, onze middelen, uw belastinggeld. En dat we dat op een efficiënte manier kunnen doen en efficiënt betekent voor ons dat we dat niet alleen kunnen doen. We werken samen, we smeden duurzame samenwerkingsverbanden, we werken samen met partners om eigenlijk te gaan werken aan een warm en een zorgzaam Vlaanderen.

2022 was opnieuw een turbulent jaar. De COVID-crisis is wel wat meer op de achtergrond verdwenen maar heeft plaats gemaakt voor een nieuwe crisis want met de uitbraak van de oorlog in Oekraïne kregen we ook een stroom aan ontheemden die naar ons land kwamen en ook daar hebben wij vanuit Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onze verantwoordelijkheid opgenomen om mee te werken aan een goede en degelijke opvang voor deze mensen. En het betekent ook dat we natuurlijk moeten gaan kijken naar de toekomst want het betekent dat we nieuwe crisissen zoveel als mogelijk proberen te vermijden en dan denk ik onder meer aan een klimaatcrisis. Inzetten op preventie betekent ook inzetten op duurzaamheid en op het klimaatplan. En wij hebben dat bijvoorbeeld gedaan door mee te werken samen met de collega's van het Departement Omgeving aan de Green Deal Zorg: een project dat op 15 maart is getekend en waar wij vooral ook al onze zorgvoorzieningen willen sensibiliseren en motiveren om de nodige acties te nemen in de richting van een duurzame zorg. En daarnaast ben ik toch wel trots om u te mogen zeggen dat wij als werkgever de award gewonnen hebben van Baanbrekende Werkgever. Dat betekent dat wij zelf ook actief inzetten op een duurzame mobiliteit en op een mensgericht personeelsbeleid.

We mogen ook niet vergeten dat 2022 gekenmerkt werd door een crisis in de kinderopvang en dat had zeker ook impact op ons departement en vooral dan bij onze Zorginspectie. Na het overlijden van een kindje in een kinderdagverblijf was het natuurlijk alle hens aan dek om aan te tonen via welke processen heel dit verhaal wordt opgevolgd en nadien wordt gehandhaafd. Samen met de collega's van Opgroeien hebben we onze schouders gezet onder dit verhaal om daar een goede boodschap te kunnen brengen en ook aan te tonen dat het niet alleen maar kommer en kwel is in de kinderopvang. Maar gelukkig zijn er ook positieve zaken die zich vorig jaar hebben afgespeeld. Ik denk dan bijvoorbeeld aan enkele projecten waar we echt wel hebben aangetoond hoe warm, hoe verbindend Vlaanderen ook kan zijn. Denk maar aan de Zorgzame Buurten of aan de nieuwe erkenningen voor verenigingen waar armen het woord nemen, maar ook aan het eerste eenzaamheidsplan dat werd gerealiseerd. U merkt het, ons jaarverslag bevat heel veel boeiende verhalen en ook tal van cijfers. Ook verhalen waarin we samen gaan met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het agentschap waar ons departement in 2023 mee zal fusioneren. Ik nodig u dan ook heel graag uit om kennis te nemen van ons jaarverslag en bij deze wens ik u alvast heel veel leesplezier.