Bekijk transcriptie

Infografiek Klachten Departement WVG
In 2022 daalt het aantal klachten binnen het Departement WVG. Dit is deels te verklaren door de aparte opvolging en rapportage van klachten over de justitiehuizen.
Evolutie behandelde klachten Departement WVG

 

2018

2019

2020

2021

2022

Eerste lijn

27

27

46

23

26

Interne tweede lijn

0

1

13

7

3

Doorverwijzingen

54

28

68

40

10

Totaal

81

56

127

70

39

Eerste lijn: klachten over eigen dienstverlening.
Interne tweede lijn: klachten over het zorgaanbod en de dienstverlening van welzijns-voorzieningen erkend en/of gesubsidieerd door het departement.
Doorverwijzingen: klachten die bedoeld zijn voor andere organisaties/diensten.
In het Beleidsdomein WVG: 1.088 klachten eerste lijn in 2022.
In 2021: 1.080 klachten eerste lijn.
In 2020: 1.250 klachten eerste lijn.
In 2019: 385 klachten eerste lijn.
In het Departement WVG, 26 klachten eerste lijn in 2022

 

klachten eerste lijn

Zorginspectie

19 (t.o.v. 6 in 2021 en 18 in 2020)

Andere Departement WVG

7

Totaal

26

Het grootste deel van de klachten eerste lijn was voor Zorginspectie. De ontvangen klachten zijn vaak naar aanleiding van een klachtinspectie in een voorziening.
Opvallend is dat in tegenstelling tot vorige jaren de klachtindiener niet steeds de voorziening of geïnspecteerde is. Het merendeel van de klachtindieners in 2022 waren burgers, patiënten, cliënten, …