Toon transcriptie

In 2017 ondertekenden het beleidsdomein WVG, acht koepelorganisaties in de zorg en het Vlaams Energiebedrijf het klimaatengagement. Daarin engageren ze zich om energie te besparen, nieuwbouw bijna energieneutraal te maken en gratis energiescans aan te bieden aan zorgvoorzieningen.

Energiescans

14% van alle voorzieningen en 80% van alle ziekenhuizen kregen reeds een energiescan.
Besparingsmaatregelen
17.032 besparingsmaatregelen werden berekend.
Top 3 aantal berekende maatregelen:

  1. Warmtekoppeling en transport
  2. Isolatie
  3. Verlichting

Subsidies

Niet alle maatregelen komen in aanmerking: relighting, hernieuwbare energie, windmolens en WKK worden niet of slechts gedeeltelijk gesubsidieerd.
In 2022 10,8 miljoen euro klimaatsubsidies.
Sinds 2018 zijn er 966 subsidieaanvragen ingediend, en hebben 573 voorzieningen in totaal 53 miljoen euro subsidies gekregen. Dit is 52,5% van alle voorzieningen die al een scan kregen.
Investering en CO2-besparing
 

Top 3 grootste bespaarders

 

CO2-besparing per 1000 geïnvesteerde euro’s (ton/1000 euro)

1. Sensibilisering

2,86 ton/1000 euro

2. Koel- en vrieskasten

1,5 ton/1000 euro

3. Regeltechnische verwarming

0,91 ton/1000 euro

(Alle maatregelen van 2018 tot 2022)

Wat is de besparing van de uitgevoerde maatregelen tot nu toe? (voor zover al geregistreerd door de sector)
In CO2 uitstoot: 18.077 ton/jaar
In energieverbruik: 4.751.738 euro/jaar
In primair energieverbruik: 111,73 GWu/jaar