Naar transcriptie

Klassieke infrastructuursubsidies

Klassiek:  éénmalige aanrekening op de VIPA-kredieten van het volledige subsidiebedrag voor het bouwproject.

In 2022, 36,1 miljoen euro klassieke infrastructuursubsidie.

klassieke infrastructuursubsidie

in euro

%

Algemeen welzijnswerk

486.461

1,3%

Gezinnen met kinderen

2.305.201

6,4%

Jeugdhulp

10.070.149

27,9%

Personen met een handicap

9.704.688

26,9%

Preventieve en ambulante gezondheidszorg

3.567.452

9,9%

Psychiatrische verzorgingstehuizen

857.220

2,4%

Verzorgingsvoorzieningen

0

0,0%

Woonzorg

9.093.604

25,2%

Totaal

36.084.775

100,0%

Forfaitaire infrastructuursubsidies

Personen met een handicap:
In 2022, 1,1 miljoen euro infrastructuurforfait.

Ziekenhuizen:
In 2022, 13,3 miljoen euro strategisch forfait, 129,4 miljoen euro instandhoudingsforfait, 11,1 miljoen euro toestelfinanciering.

Forfaitair: jaarlijkse aanrekening op de VIPA-kredieten van een forfaitair bedrag zolang men aan de voorwaarden voldoet.

Tussenkomst energiekost 2022
In 2022, 8,4 miljoen euro.
Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de verhoogde energiekosten in 2022 voor alle residentiële en niet-residentiële voorzieningen uit de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Energiescans en klimaatsubsidies

In 2022 trok VIPA 0,7 miljoen euro uit om energiescans uit te voeren in zorgvoorzieningen. Om de energiebesparende investeringen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar (het resultaat van de energiescans) uit te voeren, trok VIPA 10,8 miljoen euro uit in 2022.


klimaatsubsidie

in euro

%

Algemeen welzijnswerk

433.777

4,0%

Gezinnen met kinderen

388.775

3,6%

Jeugdhulp

145.797

1,4%

Personen met een handicap

3.795.711

35,2%

Preventieve en ambulante gezondheidszorg

541.557

5,0%

Revalidatievoorzieningen

20400

0,2%

Verzorgingsvoorzieningen

3.062.795

28,4%

Woonzorg

2.396.454

22,2%

Totaal

10.785.266

100,0%