Bekijk transcriptie

Subsidies welzijnswerk

Totaal in 2022 262,93 miljoen euro subsidies en tegemoetkomingen.

Subsidies en tegemoetkomingen

in euro

in %

Welzijnswerk

120.186.119

45,7%

Maatschappelijk opbouwwerk en armoedebestrijding

15.430.003

5,9%

Vrijwilligerswerk

1.480.999

0,6%

Subsidies VIA

124.001.621

47,2%

Coördinatie van het armoedebeleid

1.833.606

0,7%

Totaal

262.932.348

100,0%

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s)

Cliënten onthaald: 101.270

Cliënten begeleid: 28.281

In 2022 kregen de CAW’s een subsidie van 117 miljoen euro of 44% van de totale subsidies van de afdeling Welzijn en Samenleving.

Vrijwilligerswerk

155 organisaties met 32.534 vrijwilligers kregen in totaal een subsidie van 1,48 miljoen euro.